P. JODELES G. 17

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA

P. JODELĖS G. 17, NAUJOJI AKMENĖ

Per 2018 m. bendro naudojimo objektų priežiūros ir remonto darbams kaupiamos lėšos:

Lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d.193,56 Eur
Priskaityta113,41 Eur
Sumokėta69,01 Eur
Panaudota44,12 Eur
Nepanaudotas likutis 2018-06-30218,45 Eur

 

 

Nr.ATLIKTŲ DARBŲ PAVADINIMASVERTĖ
1Vėliavos iškėlimas.10,15
2Stogo remontas (06 mėn.)33,97
3
4
5
6
7
VISO:44,12
7 downloads 1.6 MB
5 downloads 1.9 MB