RESPUBLIKOS G. 25

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA

RESPUBLIKOS G. 25, NAUJOJI AKMENĖ

Per 2019 m. kaupiamo lėšų atlikti darbai:

Nr.ATLIKTŲ DARBŲ PAVADINIMASVERTĖ
1.Šviestuvo įrengimas laiptinės tambure (02 mėn.)19,99
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VISO:19,99