VENTOS G. 40, VENTA

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA

VENTOS G. 40, VENTA

Per 2018 m. bendro naudojimo objektų priežiūros ir remonto darbams kaupiamos lėšos:

Lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d.2896,41 Eur
Priskaityta313,20 Eur
Sumokėta304,94 Eur
Panaudota55,55 Eur
Nepanaudotas likutis 2018-06-303145,80 Eur

 

 

Nr.ATLIKTŲ DARBŲ PAVADINIMASVERTĖ
1Šalto vandens krano pakeitimas (01 mėn.)25,71
2Elektros instaliacijos  varžų matavimas (01 mėn.)29,84
3
4
5
6
7
VISO:55,55

 

Pastaba: Išsamesnė informacija apie namą tel. ( 8 425 ) 56 325 arba atvykus į VšĮ „Akmenės būstas“