PAREIGŲ PAVADINIMASDARBUOTOJŲ SKAIČIUS2018 m. VID.
DARBO UŽMOKESTIS
2019 m. II KETV. VID.
DARBO UŽMOKESTIS
Direktorius111121517
Direktoriaus pavaduotoja1
Vyr. finansininkė0
Buhalterė, apskaitininkė2675789
Administratorė1
Projektų vadovas1
Vadybininkai3746972
Skolų administratorės2457640
Šaltkalviai, santechnikai, elektrikai7403677
Darbuotojų skaičius18

 

Pastaba. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis viešinamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu.