K. KASAKAUSKO G. 6

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
K. KASAKAUSKO G. 6, AKMENĖ

 

K. Kasakausko g. 6, Akmenė Kaupimo ataskaita 2021-09-30

K. Kasakausko g. 6 namo aprašas

K. Kasakausko g. 6 namo planai