KLYKOLIŲ G. 3

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
KLYKOLIŲ G. 3, AKMENĖ

 

Klykolių g. 3, Akmenė Kaupimo ataskaita 2021-09-30

Klykolių g. 3 namo aprašas

Klykolių g. 3 namo planai