S. DAUKANTO G. 8

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
S. DAUKANTO G. 8, AKMENĖ

 

S. Daukanto g. 8, Akmenė Kaupimo ataskaita 2021-09-30

S. Daukanto g. 8 namo planai

S. Daukanto g. 8 namo aprašas