ŽEMAITĖS G. 4

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
ŽEMAITĖS G. 4, AKMENĖ

 

Žemaitės g. 4, Akmenė Kaupimo ataskaita 2021-09-30

Žemaitės g. 4 namo aprašas

Žemaitės g. 4 namo planai