ŽEMAITĖS G. 6

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
ŽEMAITĖS G. 6, AKMENĖ

 

Žemaitės g. 6, Akmenė Kaupimo ataskaita 2021-09-30

Žemaitės g. 6 namo planai

Žemaitės g. 6 namo aprašas