ŽEMAITĖS G. 7, AKMENĖ

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA

ŽEMAITĖS G. 7, AKMENĖ

Per 2019 m. bendro naudojimo objektų priežiūros ir remonto darbams kaupiamos lėšos:

Lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d.  471,62  Eur
Priskaityta   16,86 Eur
Sumokėta   16,86 Eur
Panaudota   0,00 Eur
Nepanaudotas likutis 2019-06-30    488,48 Eur

 

 

Nr. ATLIKTŲ DARBŲ PAVADINIMAS VERTĖ
1 Darbų neatlikta. 0,00
2
3
4
5
6
7
VISO: 0,00

 

Pastaba: Išsamesnė informacija apie namą tel. ( 8 425 ) 56 325 arba atvykus į VšĮ „Akmenės būstas“