PAPILĖS G. 8

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
PAPILĖS G. 8, KRUOPIAI

 

Papilės g. 8 namo aprašas