J. JANONIO G. 10

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
J. JANONIO G. 10, NAUJOJI AKMENĖ

 

J. Janonio g. 10, Naujoji Akmenė -kaupimo lėšos 2019

J. Janonio g. 10 namo aprašymas

J. Janonio g. 10 namo planai