J. JANONIO G. 9

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
J. JANONIO G. 9, NAUJOJI AKMENĖ

 

J. Janonio g. 9, Naujoji Akmenė kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

J. Janonio g. 9 namo aprašymas

J. Janonio g. 9 namo planai