RESPUBLIKOS G.6,

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA

DNSB RESPUBLIKOS G. 6, NAUJOJI AKMENĖ