V. KUDIRKOS G. 12

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
V. KUDIRKOS G. 12, NAUJOJI AKMENĖ

 

2020-04-16 dienos skelbimas namo gyventojams

V. Kudirkos g. 12, Naujoji Akmenė kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

V. Kudirkos g. 12 namo planai

V. Kudirkos g. 12 namo aprašas