VENTOS G. 14

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA

VENTOS G. 14, PAPILĖ

Per 2019 m. bendro naudojimo objektų priežiūros ir remonto darbams kaupiamos lėšos:

Lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d. 2327,39 Eur
Priskaityta  181,86 Eur
Sumokėta   207,07Eur
Panaudota  0,00 Eur
Nepanaudotas likutis 2019-06-30  2534,46 Eur

 

 

Nr. ATLIKTŲ DARBŲ PAVADINIMAS VERTĖ
1 Darbų neatlikta. 0,00
2
3
4
5
6
7
VISO: 0,00

 

Pastaba: Išsamesnė informacija apie namą tel. ( 8 425 ) 56 325 arba atvykus į VšĮ „Akmenės būstas“