VENTOS G. 19

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA

VENTOS G. 19, PAPILĖ

Per 2019 m. bendro naudojimo objektų priežiūros ir remonto darbams kaupiamos lėšos:

Lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d. 222,65 Eur
Priskaityta  61,11 Eur
Sumokėta  70,02 Eur
Panaudota  12,63 Eur
Nepanaudotas likutis 2019-06-30  255,80 Eur

 

 

Nr. ATLIKTŲ DARBŲ PAVADINIMAS VERTĖ
1 Elektros daviklio pakeitimas (02 mėn.) 12,63
2
3
4
5
6
7
VISO: 12,63

 

Pastaba: Išsamesnė informacija apie namą tel. ( 8 425 ) 56 325 arba atvykus į VšĮ „Akmenės būstas“