VENTOS G. 27

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 27, VENTA

 

Ventos g. 27,Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Ventos g. 27 namo aprašas

Ventos g. 27 namo planai