VENTOS G. 3

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 3, VENTA

Ventos g. 3, Venta kaupimo lėšų ataskaita 2019 m.