VENTOS G. 34

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 34, VENTA

 

Ventos g. 34,Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Ventos g. 34 namo aprašas

Ventos g. 34 namo planai