VENTOS G. 38

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 38, VENTA

 

Ventos g. 38 namo aprašas

Ventos g. 38 namo planai

Per 2018 m. bendro naudojimo objektų priežiūros ir remonto darbams kaupiamos lėšos:

Lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d. 1406,92 Eur
Priskaityta 287,36 Eur
Sumokėta 267,58 Eur
Panaudota 29,84 Eur
Nepanaudotas likutis 2018-06-30 1644,66 Eur

 

 

Nr. ATLIKTŲ DARBŲ PAVADINIMAS VERTĖ
1 Elektros instaliacijos varžų matavimas (01 mėn.) 29,84
2
3
4
5
6
7
VISO: 29,84