VENTOS G. 38

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 38, VENTA

 

Ventos g. 38,Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Ventos g. 38 namo aprašas

Ventos g. 38 namo planai