VENTOS G. 40

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 40, VENTA

 

Ventos g. 40,Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Ventos g. 40 namo aprašas

Ventos g. 40 namo planai