VENTOS G. 42

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 42, VENTA

 

Ventos g. 42, Venta kaupimo lėšų ataskaita 2019 m.

Ventos g. 42 namo aprašas

Ventos g. 42 namo planai