VENTOS G. 42

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 42, VENTA

 

Ventos g. 42,Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Ventos g. 42 namo aprašas

Ventos g. 42 namo planai