VENTOS G. 44

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 44, VENTA

 

Ventos g. 44,Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Ventos g. 44 namo aprašas

Ventos g. 44 namo planai