ŽEMAIČIŲ G. 31

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
ŽEMAIČIŲ G. 31, VENTA

 

 

Žemaičių g. 31, Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Žemaičių g. 31 namo aprašas

Žemaičių g. 31 namo planai