ŽEMAIČIŲ G. 43

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
ŽEMAIČIŲ G. 43, VENTA

 

Žemaičių g. 43, Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Žemaičių g. 43 namo aprašas

Žemaičių g. 43 namo planai