ŽEMAIČIŲ G. 47

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
ŽEMAIČIŲ G. 47, VENTA

 

Žemaičių g. 47, Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Žemaičių g. 47 namo aprašas

Žemaičių g. 47 namo planai