PAREIGŲ PAVADINIMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2018 m. VID.
DARBO UŽMOKESTIS
2019 m. III KETV. VID.
DARBO UŽMOKESTIS
Direktorius 1 1112 1887
Direktoriaus pavaduotoja 1
Vyr. finansininkė 0
Buhalterė, apskaitininkė 2 675 969
Administratorė 1
Projektų vadovas 1
Vadybininkai 3 746 1039
Skolų administratorės 2 457 689
Šaltkalviai, santechnikai, elektrikai 7 403 700
Darbuotojų skaičius 18

 

Pastaba. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis viešinamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu.