PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ – RESPUBLIKOS G. 3A, NAUJOJI AKMENĖ

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ – RESPUBLIKOS G. 3A, NAUJOJI AKMENĖ

Geg 20, 2022

KVIEČIAME BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKUS PRIIMTI
SPRENDIMĄ DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO), ESANČIO RESPUBLIKOS G. 3A, NAUJOJI
AKMENĖ

2022 m. GEGUŽĖS 25 d. 18.00 val.

Savininkų ar jų įgaliotų asmenų dalyvavimas būtinas.
Susirinkime bus vykdomas vardinis balsavimas.

Balsuojant reikės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pranešimas
apie susirinkimą (sprendinius) paskelbtas daugiabučio namo informacinėse lentose
ir paskelbtas interneto svetainėje: www.akmenesbustas.lt> modernizavimas>numatomi
modernizuoti daugiabučiai namai.

Susirinkimo data : 2022 m. GEGUŽĖS 25 d. 18.00 val.
Susirinkimo vieta: DAUGIABUČIO NAMO KIEME.
Susirinkimo darbotvarkė:

 • Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 • Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimas.
 • Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) koreguoto investicijų
  plano tvirtinimo ir projekto parengimo ir įgyvendinimo sąlygų tvirtinimas.
 • Dėl finansuotojo pasirinkimo.
  Butų ir kitų patalpų savininkai su siūlomais sprendinių projektais gali susipažinti :
 • VšĮ Akmenės būstas, Respublikos g. 3B, Naujoji Akmenė.
  Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Vaidas Vanagas, 8-662-51781
  Data: 2022 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. gegužės 25 d.
  Laikas: 08 val. 00 min. iki 12 val. 00 min.
 • Internete: www.akmenesbustas.lt>modernizavimas>numatomi modernizuoti
  daugiabučiai namai
 • Nuo 2022 m. gegužės 11 d. 8.00 val. iki 2022 m. gegužės 25 d. 12.00 val.
  gyventojai ir kitų patalpų savininkai, kurie negalės dalyvauti susirinkime
  išreiškiant savo apsisprendimą, dėl daugiabučio namo
  renovacijos(modernizacijos) priemonių varianto pasirinkimo gali iš anksto raštu
  pareikšti savo nuomonę užpildant balsavimo biuletenį, įteikiant
  (nusiunčiant) susirinkimo organizatoriui.
 • Adresu: VšĮ „Akmenės būstas“, Respublikos g. 3B, Naujoji Akmenė, projektų
  vadovas Vaidas Vanagas: tel. 8-662-51781, 8-425-56325.
  Administratorius VšĮ Akmenės būstas
  2022-05-11
Grįžti atgal