PAPILĖS G. 10

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
PAPILĖS G. 10, KRUOPIAI

 

Papilės g. 10 namo aprašas