Sveiki atvykę!

Gyventojų dėmesiui

Informuojame, kad vadovaujantis AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMU NR. T-256„DĖL AKMENĖS RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, norime informuoti, kad nuo 2022.01.01 keičiasi skaičiuojamasis bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas į 0,058Eur be PVM/m2. Nuoroda į sprendimą → https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5a006d60512511ec86bdcb0a6d573b32

 

Dėl administratoriaus priežiūros pakeitimo

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A-364 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO TERMINO PRATĘSIMO“ PAKEITIMO

Susipažinti