INFORMACINIS PRANEŠIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTŲ SAVININKAMS

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTŲ SAVININKAMS

Geg 27, 2024

Įvertinus pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, ir siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, Energetikos ministerija dar 2019 m. parengė veiksmų planą, pagal kurį iš trijų (dviejų, jei mansardoje įrengtos gyvenamosios patalpos) ir daugiau aukštų daugiabučių namų turės būti pašalinti dujų balionai. 

Šiam tikslui pasiekti (pagal Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais” finansavimo sąlygų aprašą) Vyriausybė 2024 m. iš biudžeto skyrė 3,8 mln. Eur, iš kurių valstybės parama vienam butui, pašalinus dujų balioną, sieks iki 726 Eur su PVM.

Valstybės subsidijos, renkantis alternatyvius energijos šaltinius:

  • Iki 242 Eur su PVM subsidija daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimui ir (ar) pertvarkymui laiptinėse bei bendros paskirties patalpose.
  • Iki 242 Eur su PVM subsidija butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui.
  • Iki 242 Eur su PVM įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimui.

Siekiant, kad eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, paraiškas kompensacijoms gauti turės teikti daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu  Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Jei naudojatės dujų balionu savo bute, prašome būtinai su mumis susisiekti.

Pagarbiai,

VšĮ „Akmenės būstas“ administracija.

Kilus klausimams susisiekite telefono Nr. +370 632 01535

Grįžti atgal