APIE ĮSTAIGĄ

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2001 m gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 118 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros” nuo 2002 m sausio 1 d. įsteigė viešąją įstaigą „Akmenės būstas” (toliau – Įstaiga), kuriai skirtas 3 196 Eur pradinis įnašas dalininko kapitalui sudaryti.

Įstaiga yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo srityje Naujosios Akmenės mieste ir nuo 2003 m. gruodžio 1 d. Akmenės, Ventos, Papilės, Kruopių miestų ir Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijose jei butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduojama arba nutraukiama jungtinės veiklos sutartis.

Pagrindinis Įstaigos uždavinys yra įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu

tvarkymu. Įstaiga įpareigota atlikti daugiabučių namų inžinerinės įrangos techninės priežiūros darbus.

Įstaiga taip pat organizuoja daugiabučių modernizavimą Akmenės rajone.

Įstaigos vizija – Įstaiga teikianti kokybišką daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo paslaugą, paslaugos teikimui pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir būti vienu iš patraukliausių darbdavių Akmenės rajone.

Įstaigos misija – teikti ne tik formalią, tačiau ir realią pagalbą daugiabučių gyvenamųjų namų būtų ir kitų patalpų savivinkams užtikrinant jų, nuosavybės teise valdomų daugiabučių ir jiems priskirtų žemės sklypų priežiūrą.