Viešieji pirkimai

Darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius interesus, deklaracijas galite rasti paspaudus žemiau pateiktą nuorodą (įvedus vardą ir pavardę):

Deklaracijų paieška

 

Sudarytos sutartys:

VšĮ Akmenės būstas sudarytų sutarčių sąrašas

 

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas