V. KUDIRKOS G. 15

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, 
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
V. KUDIRKOS G. 15, NAUJOJI AKMENĖ

 

2020-04-16 dienos skelbimas namo gyventojams

V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

V. Kudirkos g. 15 namo aprašas

V. Kudirkos g. 15 namo planai