VENTOS G. 12

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 12, VENTA

 

Ventos g. 12,Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Ventos g. 12 namo aprašas

Ventos g. 12 namo planai