Month: 2021 lapkričio

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Lap 29, 2021
GYVENTOJŲ DĖMESIUI Informuojame, kad vadovaujantis AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMU NR. T-256„DĖL AKMENĖS RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, norime informuoti, kad nuo 2022-01-1 keičiasi skaičiuojamasis bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas į 0,058Eur be PVM/m2. Nuoroda į sprendimą → https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5a006d60512511ec86bdcb0a6d573b32