KLYKOLIŲ G. 40

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
KLYKOLIŲ G. 40, AKMENĖ

 

Klykolių g. 40, Akmenė Kaupimo ataskaita 2021-09-30

Klykolių g. 40 namo aprašas

Klykolių g. 40 namo planai