S. DAUKANTO G. 2A

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
S. DAUKANTO G. 2A, AKMENĖ

 

S. Daukanto g. 2A, Akmenė Kaupimo ataskaita 2021-09-30

S. Daukanto g. 2A namo planai

S. Daukanto g. 2A namo aprašas