S. DAUKANTO G. 2

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
S. DAUKANTO G. 2, AKMENĖ

 

S. Daukanto g. 2, Akmenė Kaupimo ataskaita 2021-09-30

S. Daukanto g. 2 namo aprašas

S. Daukanto g. 2 namo planai