VENTOS G. 14

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS,
SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU SUTRUMPINTA ATASKAITA
VENTOS G. 14, VENTA

 

Ventos g. 14,Venta kaupimo lėšų ataskaita 2021-09-30

Ventos g. 14 namo aprašas

Ventos g. 14 namo planai