S. DAUKANTO G. 2, AKMENĖ – PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ

S. DAUKANTO G. 2, AKMENĖ – PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ

Geg 18, 2023

KVIEČIAME BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKUS PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO), ESANČIO S. DAUKANTO G. 2, AKMENĖ

2023 m. gegužės 23 d. 17.30 val.

Savininkų ar jų įgaliotų asmenų dalyvavimas būtinas.

Susirinkime bus vykdomas vardinis balsavimas.

Balsuojant reikės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pranešimas apie susirinkimą (sprendinius) paskelbtas daugiabučio namo informacinėse lentose ir paskelbtas interneto svetainėje: www.akmenesbustas.lt> modernizavimas>numatomi modernizuoti daugiabučiai namai.

Susirinkimo data : 2023 m. gegužės 23 d. 17.30 val.

Susirinkimo vieta: Daugiabučio namo kieme.

Susirinkimo darbotvarkė:

  • Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  • Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)koreguoto investicijų plano tvirtinimo ir projekto parengimo ir įgyvendinimo sąlygų tvirtinimas.
  • Dėl finansuotojo pasirinkimo.

Butų ir kitų patalpų savininkai su siūlomais sprendinių projektais gali susipažinti :

  • VšĮ Akmenės būstas, Respublikos g. 3B, Naujoji Akmenė.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Vaidas Vanagas, 8-662-51781               Data: 2023 m. gegužės 08 d. iki 2023 m. gegužės 23 d.

Laikas: 08 val. 00 min. iki 17 val. 00 min.

  • Internete: akmenesbustas.lt / numatomi modernizuoti daugiabučiai namai
  • Nuo 2023 m. gegužės 08 d. iki 2023 m. gegužės 23 d. 12.00 val. gyventojai ir kitų patalpų savininkai, kurie negalės dalyvauti susirinkime išreiškiant savo apsisprendimą, dėl daugiabučio namo renovacijos(modernizacijos) priemonių varianto pasirinkimo gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę užpildant balsavimo biuletenį, įteikiant (nusiunčiant) susirinkimo organizatoriui.
  • Adresu: VšĮ „Akmenės būstas“, Respublikos g. 3B, Naujoji Akmenė, projektų vadovas Vaidas Vanagas: tel. 8-662-51781, 8-425-56325.

Administratorius VšĮ Akmenės būstas

2023-05-08

Grįžti atgal