VENTOS G. Nr. 14 , VENTOS MIESTO, DAUGIABUČIO NAMO GYVENTOJŲ DĖMESIUI

VENTOS G. Nr. 14 , VENTOS MIESTO, DAUGIABUČIO NAMO GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Kov 25, 2022

Š.M. KOVO MĖN. 23 DIENĄ 18.10 VAL.

DAUGIABUČIO NAMO GYVENTOJUS KVIEČIAME

SUSIRINKTI VENTOS SENIŪNIJOS SALĖJE.

DALYVAVIMAS BŪTINAS

SUSIRINKIME PRAŠOME VISŲ LAIKYTIS

SAUGUMO REIKALAVIMŲ

DARBOTVARKĖ:

  1. DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) TECHNINIO PROJEKTO PRISTATYMO.

  1. KITI EINAMIEJI KLAUSIMAI.

VšĮ ,,Akmenės būstas“ Naujoji Akmenė, Respublikos g. 3b, projektų vadovas Vaidas Vanagas, tel.Nr.8-662-51781.

SUSIRINKIME DALYVAUS:

Administratorius – VšĮ „Akmenės būstas“

Tech. darbo projekto rengėjas – UAB „Projektų rengimo centras“

Kontaktai: 8-674-08940

Grįžti atgal